Obchodní podmínky

Všem našim zákazníkům doporučujeme seznámit se s níže uvedenými obchodními podmínkami , kde jsou uvedeny všechny důležité informace o tom, jak postupovat při nákupu v našem internetovém obchodě. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s níže uvedenými podmínkami nákupu v internetové prodejně.

Tyto závazné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost NEC s.r.o. a na straně druhé je kupující. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) , vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny na adrese www.kockarium.cz , kterou provozuje firma Nec s.r.o. ,Masarykovo nám. 64, 537 01 Chrudim, IČO:62063391, zaps. u KS v Hradci Králové, oddíl C, č.vl. 7448, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení jistiny nebo celé částky předem na účet (event. složení v hotovosti na našem kamenném obchodě).

4. U zboží na objednávku, které není běžně skladem, firma ho nemá v běžné nabídce  a doveze se a objedná   pouze na přání zákazníka , můžeme požadovat předem zaplacení celé kupní ceny .

5. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

10. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

11. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky,  nebo pomocí objednávkového formuláře. Jakékoliv informace Vám rádi poskytneme natelefonu + 420 605 508419

Cena

Ceny uveřejněné v internetovém obchodě platí pouze pro nákup přes internet a nelze je nárokovat při nákupu v kamenném obchodě. Cena objednaného zboží je smluvní a je uvedena vždy u zboží nebo v ceníku. Cena je zakaznikovi také uvedena v potvrzení objednávky.

Potvrzení vaší objednávky s její kompletní rekapitulací vám bude zasláno na emailovou adresu, kterou jste zadali v objednávkovém formuláři. Pokud naleznete jakoukoli nesrovnalost, obratem nás informujte. Budeme tak schopni před odesláním vaši objednávku opravit.

Náš internetový obchod je zcela NEZÁVISLÝ na KAMENNÉM OBCHODĚ !!!! CENY uveřejněné v internetovém obchodě PLATÍ POUZE pro nákup přes internet a NELZE JE NÁROKOVAT při nákupu v kamenném obchodě.

Dodací lhůta

Dodací lhůta je vždy uvedena u detailu výrobku, nebo bude uvedena při potvrzení objednávky. Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem.

Přeprava zboží

Pro doručení Vaší zásilky využíváme spedici PPL, Českou poštu s.p. a nebo DPD . Cena smluvního přepravného dobírkou do celkové váhy balíku 15 kg je 155,-Kč/balík,  balík od 15 do 20 kg účtujeme 208,-Kč / balík, v případě, že balík má celkovou váhu vyšší než 20 kg je účtováno přepravné  237  Kč/balík. Cena smluvního přepravného předplatbou do celkové váhy balíku 15 kg je 115,-Kč/balík,  balíky od 15 do 20 kg účtujeme 15,-Kč / balík ,v případě, že balík má celkovou váhu vyšší než 20 kg je účtováno přepravné 195,- Kč/balík.  Nejvyšší možná hmotnost jednoho balíku je 30 kg. Při výpočtu poštovného prosíme, nezapomínejte na to, že se do celkové  hmotnosti  balíku musí započítat i obaly zboží !!!  Vyhrazujeme si právo při špatném výběru přepravy v objednávce přepravné upravit .

Prosím nezapomínejte, že uvedené spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání.  Při objednávce nad 3.500 Kč dopravné neúčtujeme.  Při platbě bankovním převodem na náš účet či při osobním převzetí, na kamenné prodejně v Pardubicích nebo v  Chrudimi se dobírečné nehradí . Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli  doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Osobní odběr

Při osobním odběru na kamenné prodejně Chrudim nebo Pardubice , bude v potvrzení vaší objednávky vám uveden termín, do kterého si máte možnost nejpozději na kamenné prodejně objednané zboží vyzvednout a kdy vám bude rezervováno. Při objednání zboží do 1.990,-Kč se účtuje manipulační poplatek 85,-Kč. Při objednání zboží nad 1.990,-Kč je bez poplatku.

Platební podmínky

Zboží můžete zaplatit v hotovosti (pokud si budete chtít vyzvednout své zboží osobně v kamenné prodejně v Pardubicích nebo v  Chrudimi), na dobírku (při převzetí balíku uhrada spedici PPL, České poště či DPD), nebo máte možnost dopředu provézt úhradu složenkou na naši adresu, či platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. V potrvzení objednávky vám budou uvedeny potřebné informace pro převod peněz - celková částka, číslo našeho účtu a variabilní symbol.

Uvnitř vašeho balíku naleznete vždy řádný daňový doklad (paragon či fakturu) pro vaši případnou reklamaci. U akčních položek bude v potvrzení objednávky uvedeno, že se jedná o akční položku a pro akční zboží neplatí žádné slevové kupony a účtuje se při osobním odběru vždy manipulační poplatek.

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) 1 kalendářní den po objednání a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je vhodné zboží zaslat zpět na vlastní náklady ve výše uvedené lhůtě spolu s prodejním dokladem či fakturou a záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem). Zboží zasílejte na adresu: N.E.C. s.r.o. Chrudim, Masarykovo náměstí 64, 537 01 Chrudim. Zboží nezasílejte na dobírku! Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, zda zboží přišlo nepoškozeno, a pokud byly splněny všechny výše uvedené podmínky, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží .

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. +420 605 508419 nebo e-mailem na potreby-pro-kocky@seznam.cz . Budeme se snažit tento problém co nejrychleji bezplatně vyřešit.

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvu, zejména , že je bez vad.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy.

Takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

 

 

    Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky

 

    Nevyzvednutí  zásilky v úložní době nebo její odmítnutí,  je považováno za porušení smlouvy ze strany kupujícího a  prodejce si sjednává právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a náklady spojené s expedicí zásilky. O přijetí,  zpracovávání a expedici objednávky je kupující informován na email , který uvedl při objednávce. Veškeré argumentace a odůvodnění nepřevzetí  či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží) je považováno za čistě účelové. Spotřebitel má právo do 7 dnů aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. V takovém případě nebude smluvní pokuta účtována.

    Pokud kupující nepožádá do 7 dnů o opětovné zaslání objednaného zboží nebo zaslání odmítne, bude mu vystavena faktura na náklady spojené s expedicí zásilky včetně smluvní pokuty. V případě neuhrazení faktury bude pohledávka postoupena k právnímu vymáhání .

Formulář pro odstoupení od smlouvy dlezak.č.89/2012 Sb - klikněte zde .

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí ,nedodává, je vyprodáno, nebo byl ukončen prodej zboží. Tato situace bude vždy řešena individuiální dohodou. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás prosím nejdříve o této skutečnosti e-mailem na potreby-pro-kocky@seznam.cz . Následně je potřeba zaslat zboží na své náklady spolu s prodejkou či fakturou, záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem) a popisem závady zpět na adresu: N E C s.r.o. Chrudim, Masarykovo náměstí 64, 537 01 Chrudim. Do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce o způsobu náhrady škody.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky

Ochrana osobních dat a jiné Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“). Zpracování osobních údajů se řídí Vnitřním předpisem provozovatele internetového obchodu. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto internetového obchodu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Zákazník má právo svůj souhlas kdykoli odepřít, a to zasláním emailu na : potreby-pro-kocky@seznam.cz. Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku, pak do 48 hodin. Závěrečná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.